Återbetalningar

Välkommen till Byggarbetsplatsen.se webbplats. Läs om Återbetalningar nedan:

Om köparen inte får varorna eller mottagna varor inte är som beskrivning finns det tre stegs tvistlösning för köpare att följa.

HUR TVIST OCH REKLAMATION FUNGERAR?
Om en köpare av någon anledning inte är nöjd med en order från en av Byggarbetsplatsen' leverantörer, omedelbar åtgärd kan vidtas genom att följa dessa grundläggande förfaranden i respektive ordning:
1. Kontakta leverantör
2. Inled en tvist
3. Registrera ett anspråk

Köparen Inleder en tvist: 
Om leverantören har skickat produkterna med PostNord/DHL/TNT/FedEx kan du lämna in en Öppen tvist från den 6:e dagen till den 23:e dagen efter att säljaren skickade varorna.
Om leverantören har skickat produkterna med EMS/SF kan du lämna in en Öppen tvist från den 6:e dagen till den 27:e dagen efter att säljaren skickade varorna.
Om leverantören har skickat produkterna med China Post/HK Post kan du lämna in en Öppen tvist från den 6:e dagen till den 39:e dagen efter att säljaren skickade varorna. (i den engelska texten är det ett frågetecken här)

Köparen Ansöker om Anspråk: 
Om du inte kan nå en överenskommelse med leverantören kan du använda Registrera anspråk från den 4:e dagen till den 15:e dagen efter att Öppen tvist inletts.
Om du inte avbryter tvisten före den 16:e dagen skicks den automatiskt till tvisteteamet för Byggarbetsplatsen.

HUR ÖPPNAR JAG EN TVIST?
De flesta problem kan lösas genom öppen dialog med leverantören eftersom båda parter har mycket att vinna på en bra affärsrelation. Med detta sagt kan det i vissa fall krävas att det eskaleras till en mer formell begäran.
Genom att öppna en tvist anger köparen officiellt att denne är missnöjd med delar av beställningarna och vill att leverantören ska vidta omedelbara åtgärder för att gottgöra situationen.

En öppen tvist inleds i följande fall:
Varorna har inte mottagits (bekräftelsedatum varierar genom att välja en annan speditör) efter att leverantören har bekräftat att beställningen har skickats.

Bekräftelsedatum:
DHL/UPS/FedEx: 23 dagar
EMS/SF: 27 dagar
China Post/HK Post: 39 dagar

Varorna som mottagits är inte i tillfredsställande skick.

Genom att fylla i formuläret för denna process kan köparna förklara vad problemet är med beställningen och begära ett byte, en partiell återbetalning eller, i sällsynta fall, en fullständig återbetalning.

Så här öppnar du en tvist
Processen inleds genom att köparen loggar in och klickar på Återbetalningar på startsidan (fliken i verktygsfältet längst upp). Då kommer köparen till alla beställningar han eller hon har gjort på Byggarbetsplatsen. På höger sida av beställningen i fråga finns flera alternativ för köparen varav ett är Öppen tvist. Klicka på länken.

LEVERANTÖREN GODKÄNDE INTE MIN TVISTEBEGÄRAN, VAD KAN JAG GÖRA?
Om leverantören avvisar din begäran kan du göra följande:
a) Kontakta leverantören för att förhandla om andra återbetalningsvillkor
b) Registrera ett anspråk till Byggarbetsplatsen

HUR REGISTRERAR JAG ETT ANSPRÅK?
Registrera ett anspråk inleds genom att köparen loggar in och klickar på Beställningshistorik på startsidan (fliken i verktygsfältet längst upp). Då kommer köparen till alla beställningar han eller hon har gjort på Byggarbetsplatsen. På höger sida av beställningen i fråga finns flera alternativ för köparen varav ett är Registrera ett anspråk. Klicka på länken.

Så här fungerar anspråksprocessen
När ett anspråk skickas ska köparen även tillhandahålla alla dokument gällande beställningen, frakten och leveransen samt övriga transaktioner och eventuell korrespondens som är relevant för anspråket till Byggarbetsplatsen. Tänk på att spara originalen och skicka kopior av alla bevis i händelse av att något försvinner.

OBS! Om en köpare registrerar en tvist och inte uppvisar något bevis inom sju dagar avslutas tvisten och betalningen släpps till leverantören.

Leverantören har en möjlighet att överklaga det anspråk som köparen har registrerat. I dessa fall måste leverantören även presentera alla bevis denne har gällande beställningen för Byggarbetsplatsen. Tvisteteamet samlar alla bevis och bedömer varje ärende enligt de dokument och konton som presenterats. Det meddelar sitt beslut till båda parter inom rimlig tid. Alla beslut som fattas av tvisteteamet för Byggarbetsplatsen är slutgiltiga.

Innan vi går vidare måste både köparen och leverantören förstå följande:

Partiell återbetalning
Om köparen godkänner en partiell återbetalning kan han/hon kontakta leverantören och förhandla om återbetalningsbeloppet. TheConstructionSite kan bistå i förhandlingen när varje part har fastställt ett godtagbart belopp. En partiell återbetalning innebär att köparen behåller leveransen.

Full återbetalning
Om köparen bestämmer sig för att begära en full återbetalning måste han/hon returnera leveransen till leverantören. Observera att köparen står för fraktkostnaden. Köparen bör bekräfta leveransadressen med leverantören innan paketet skickas tillbaka.

HUR REGISTRERAR JAG KLAGOMÅL HOS BYGGARBETSPLATSEN.SE
I den olyckliga händelsen av att köparen och leverantören inte kan nå en överenskommelse under den 15 dagar långa perioden för Öppen tvist kan han eller hon registrera ett anspråk. Både Kontakta leverantör och Öppen tvist är steg som köparen tar för att prata och förhandla med leverantören. Med det sista steget i processen eskaleras dock ärendet till Byggarbetsplatsen.

Genom att registrera ett anspråk uppger köparen att han eller hon inte har kunnat nå en rättvis och rimlig överenskommelse med leverantören och begär att Byggarbetsplatsen kliver in för att hantera ärendet. Anledningarna till att registrera ett anspråk kan variera men det kan till exempel handla om att leverantören inte svarar på köparens förfrågningar eller nekar till partiell återbetalning för en beställning som skickats i ett otillfredsställande skick.