Byggtjänster

47 Tjänster

Jämför Produkter (0)


Monteringpris från
440.00kr / m²
Anläggning av marksten ute

Anläggning av marksten ute

I anläggningstjänst ingår:
 • Hembesök
 • Läggning av markduk
 • Läggning av singel
 • Läggning av sättsand
 • Läggning av sten
 • Fogning med fogsand
Att tänka på inför val av marksten:
 • Natursten, tegel eller betongplattor
 • Väg, uppfart eller uteplats användning
 • Hållbarhet, underhåll och säkerhet
 • Färg och mönster
Att tänka på inför anläggning:
 • Storlek på marksten
 • Ska markstenen köras på med bil
 • Finns ledningar eller liknande i marken
Det här behöver du:
 • Markduk
 • Singel
 • Sättsand
 • Fogsand
 • Marksten
* Fast prisuppgift lämnas efter hembesök
Monteringpris från
80.00kr / m²
Bredspackling vägg/tak

Bredspackling vägg/tak

I vår bredspacklingstjänst ingår:
 • 2 omgångar av spackling och slipning
Att tänka på inför bredspackling av vägg/tak:
 • Inför hantverkarens besök skall möbler och liknande vara flyttade. 
Det här behöver du:
 • Vägg-/takspackel
 • Maskeringstejp
 • Täckpapp/Täckplast
* Fast prisuppgift lämnas efter hembesök
Monteringpris från
349.00kr / m²
Byte av takpannor

Byte av takpannor

I byte av takpannor ingår:
 • Hembesök
 • Demontering av takpannor och läkt
 • Montering av underlagspapp
 • Montering av strö- och bärläkt
 • Montering av nockband
 • Montering av tegel- eller betongpannor
Att tänka på inför val inför takbyte:
 • Val av takpanna
 • Takyta (m2) för åtgång av material
 • Val av underlagspapp
 • Takavvattningssystem
 • Tilläggsisolering
 • Val av säkerhetsprodukter
Att tänka på vid byte av takpannor:
 • Typ av tak
 • Taklutning
 • Undertakets konstruktion
 • Ev. byggställning
 • Avfallshantering
Det här behöver du:
 • Underlagspapp
 • Strö- ocn bärläkt
 • Nockband
 • Takpannor
 • Miljöcontainer
* Fast prisuppgift lämnas efter hembesök
Monteringpris från
480.00kr / m²

Flytspackling golv

I flytspacklings ingår
 • Tätning av ev. mindre hål
 • Primning av ytan som ska spacklas
 • Flytspackling av golv i torra utrymmen
 • Armering vid spackling på levande material ex. golvspån
Att tänka på vid val av flytspackel:
 • Skall flytspackling göras på levande material ex. golvspån bör ett fiberförstärkt spackel användas
 • Armering bör användas vid flytspackling på torra utrymmen
 • Dimension på ventilationskanal
Att tänka på inför flytspackling:
 • Flytspackling kan endast utföras i torra utrymmen
 • Underlaget skall vara torrt
Det här behöver du:
 • Flytspackel i tillräcklig mängd, räkna ca 1,8 kg/m²
 • Primer
 • Armeringsnät
 • Skumgummilist
 • Nivåmarkörer

* Fast prisuppgift lämnas efter hembesök

Flytspackling golv
Monteringpris från
46.00kr / m²

Grundmålning innervägg

I vår grundmålningstjänst ingår:
 • En strykning av grundfärg
 • Maskering/inplastning av golv
Att tänka på vid val av färg:
 • Färgens täckförmåga
 • Räkna med ca 10% spill
Att tänka på inför målning av vägg:
 • Underlaget skall vara torrt, jämnt och fast. Spackla ojämnheter och skarvar
 • Inför målning skall möbler vara flyttade. Gardiner och persienner bör vara nedtagna
Det här behöver du:
 • Grundfärg vägg
 • Maskeringstejp
 • Täckpapp/plast
 • Målarfog
* Fast prisuppgift lämnas efter hembesök
Grundmålning innervägg
Monteringpris från
160.00kr / m²
Läggning heltäckningsmatta

Läggning heltäckningsmatta

I vår monteringstjänst ingår:
 • Läggning av heltäckningsmatta på befintligt underlag
Att tänka på vid val av heltäckningsmatta:
 • Räkna med 10-15% spill på allt material
 • Ska mattan limmas eller tejpas
Att tänka på inför montering:
 • Underlaget skall vara torrt och jämnt
 • Hjälp med att demontera befintlig golvbeklädnad
Det här behöver du:
 • Heltäckningsmatta
 • Mattejp eller golvlim
* Fast prisuppgift lämnas efter hembesök
Monteringpris från
350.00kr / m²
Läggning klinker

Läggning klinker

I vår plattläggningstjänst ingår:
 • Läggning av klinkers på befintligt underlag
 • Fogning
 • Eventuell mjukfogning
Att tänka på vid val av klinker:
 • Räkna med 15% spill på allt material
 • Kakel/mosaik ska ha samma bränning
 • Storlek på platta. Små plattor ger ett "större" intryck i mindre utrymme
 • Färg på fog och silikon
Att tänka på inför montering:
 • Underlaget ska vara torrt och jämnt
 • Montering av klinker kan endast ske på "dött" material, ex. gips betong mm.
 • Läggning av klinker kan endast utföras i torra utrymmen
 • Vill du ha hjälp med flytspackling innan läggning? Välj vår tjänst "Flytspackling golv"
Det här behöver du:
 • Klinkers i tillräcklig mängd
 • Fix
 • Fog
 • Silikon
 • Primer
 • Snöre/kryss
* Fast prisuppgift lämnas efter hembesök
Monteringpris från
249.00kr / steg
Läggning matta i trapp

Läggning matta i trapp

I vår golvbeläggningstjänst ingår:
 • Läggning av plastmatta eller heltäckningsmatta på befintligt underlag på sättsteg i trappa
Att tänka på vid val av plastmatta:
 • Räkna med ca 10-15% spill på allt material
 • Rätt matta för rätt rum
 • Slitagenivå
 • Antal trappsteg
 • Yta på avsatser
Att tänka på inför montering:
 • Underlaget skall vara jämnt och färdigt för mattläggning
 • Hjälp med att demontera befintlig golvbeklädnad
Det här behöver du:
 • Matta
 • Golvlim för vald matta och underlag
* Fast prisuppgift lämnas efter hembesök
Monteringpris från
390.00kr / st

Målning element

I vår väggmålningstjänst ingår:
 • Täckning/inplastning av golv
 • Tvätt av element
 • 1 strykningar av färg
Att tänka på vid val av färg:
 • Färgens täckförmåga
Att tänka på inför målning av sockel:
 • Inga större skador på element som ska målas
 • Inför målning skall möbler vara flyttade i anslutning till element
Det här behöver du:
 • Målartvätt
 • Vattenbaserad elementfärg
 • Maskeringstejp
 • Täckpapp/täckplast
* Fast prisuppgift lämnas efter hembesök
Målning element
Monteringpris från
50.00kr / lpm

Målning golvsockel

I vår väggmålningstjänst ingår:
 • Täckning/inplastning av golv
 • Tvätt av sockel
 • 2 strykningar av valfri kulör
Att tänka på vid val av färg:
 • Färgens täckförmåga
 • Befintlig sockel bör vara i ljus färg
Att tänka på inför målning av sockel:
 • Inga större skador på sockeln som ska målas
 • Inför målning skall möbler vara flyttade i anslutning till golvsockel
Det här behöver du:
 • Målartvätt
 • Maskeringstejp
 • Snickerifärg
* Fast prisuppgift lämnas efter hembesök
Målning golvsockel
Monteringpris från
936.25kr / st

Målning innerdörr

I vår väggmålningstjänst ingår:
 • Täckning/inplastning av golv
 • Tvätt av dörr
 • Målning av dörrblad, foder och karm
 • 2 strykningar av valfri kulör
Att tänka på vid val av färg:
 • Färgens täckförmåga
 • Befintlig dörr bör vara i ljus färg
Att tänka på inför målning av innerdörr:
 • Underlaget skall vara torrt, jämnt och fast. Spackla ojämnheter och skarvar
 • Inför målning skall möbler vara flyttade i anslutning till innerdörren
Det här behöver du:
 • Målartvätt
 • Maskeringstejp
 • Snickerifärg
 • Eventuell kvistlack
* Fast prisuppgift lämnas efter hembesök
Målning innerdörr
Monteringpris från
90.00kr / m²

Målning innertak

I vår takmålningstjänst ingår:
 • Täckning/inplastning av golv
 • Tvättning av tak
 • målning av tak samt ev. taklist
 • 2 strykning av valfri takfärg/kulör
Att tänka på vid val av färg:
 • Färgens täckförmåga
 • Räkna med ca 10% spill
 • Färgen bör vara avsedd för innertak
Att tänka på inför målning av innertak:
 • Underlaget skall vara torrt, jämnt och fast. Spackla ojämnheter och skarvar
 • Inför målning skall möbler vara flyttade. Gardiner och persienner bör vara nedtagna
Det här behöver du:
 • Väggfärg
 • Maskeringstejp
 • Täckpapp/täckplast
 • Målarfog
 • Målartvätt
* Fast prisuppgift lämnas efter hembesök
Målning innertak
Monteringpris från
80.00kr / m²

Målning innervägg

I vår väggmålningstjänst ingår:
 • Täckning/inplastning av golv
 • Slipning samt fogning av hörn/kanter
 • 2 strykning av valfri väggfärg
Att tänka på vid val av färg:
 • Färgens täckförmåga
 • Räkna med ca 10% spill
 • Färgen bör vara avsedd för innervägg
Att tänka på inför målning av vägg:
 • Underlaget skall vara torrt, jämnt och fast. Spackla ojämnheter och skarvar
 • Inför målning skall möbler vara flyttade. Gardiner och persienner bör vara nedtagna
Det här behöver du:
 • Väggfärg
 • Maskeringstejp
 • Skyddspapp/plast
 • Målarfog
* Fast prisuppgift lämnas efter hembesök
Målning innervägg
Monteringpris från
390.00kr / st

Målning insida fönster

I vår takmålningstjänst ingår:
 • Täckning/inplastning av golv
 • Tvättning av fönster
 • Målning av fönster, foder och karm
 • 2 strykning av valfri kulör
Att tänka på vid val av färg:
 • Färgens täckförmåga
 • Befintligt fönster bör vara i ljus färg
Att tänka på inför målning av innertak:
 • Inga större skador på fönstret. 
 • Inför målning skall möbler vara flyttade. Gardiner och persienner bör vara nedtagna
Det här behöver du:
 • Snickerifärg
 • Maskeringstejp
 • Målartvätt
* Fast prisuppgift lämnas efter hembesök
Målning insida fönster
Monteringpris från
995.00kr / st

Målning ytterdörr

I vår väggmålningstjänst ingår:
 • Målning av ytterdörr och karm - en sida
 • Slipning av gammal färg
 • Grundmålning
 • 1 strykningar av valfri kulör
Att tänka på vid val av färg:
 • Färgens täckförmåga
 • Befintlig dörr bör vara i ljus färg
Att tänka på inför målning av ytterdörr:
 • Inga större skador på ytterdörren som ska målas
 • Inför målning skall möbler vara flyttade i anslutning till ytterdörren
Det här behöver du:
 • Skyddspapp
 • Maskeringstejp
 • Snickerispackel
 • Sandpapper
 • Snickerifärg
* Fast prisuppgift lämnas efter hembesök


Målning ytterdörr
Monteringpris från
420.00kr / m²
Montering altan

Montering altan

I monteringstjänst ingår:
 • Hembesök för fastställande av förutsättningar
 • Montering av bärlinor
 • Montering av reglar
 • Montering av trall
Att tänka på inför montering:
 • Vilken typ av virke som ska användas
 • Trall läggs i rät vinkel mot regel
Hembesök:
 • Då inget hus är det andra likt krävs ett hembesök för att lämna ett fast pris till dig. Vi vill på detta sätt också säkerställa att resultatet blir efter dina önskemål. Vid hembesöket går vi bland annat igenom materialåtgång, kontrollmätning, arbete med grund m.m.
 • Arbete med grund, exempelvis plintar, offereras separat efter hembesök
* Fast prisuppgift lämnas efter hembesök
Monteringpris från
1 900.00kr / st

Montering altandörr

I monteringstjänst ingår
 • Demontering av befintlig altandörr
 • Montering och justering av ny altandörr
 • Montering av beslag och lås
 • Drevning
 • Montering av nya dörrfoder
Att tänka på inför val av altandörr:
 • Hängning? En dörr kan vara vänster- eller högerhängd
 • Storlek på dörr inkl. karm
 • Väggtjocklek
Att tänka på inför montering:
 • Nya dörren ska vara av samma storlek som den befintliga
Det här behöver du:
 • Altandörr
 • Karmskruv
 • Handtag för rätt val av dörr
 • Foder
 • Låsbeslag
 • Skarvtejp ålderbeständig
 • Distanskilar
 • Drevisolering
Montering altandörr
Monteringpris från
400.00kr / st
Montering bänkskiva

Montering bänkskiva

I vår monteringstjänst ingår:
 • Montering av bänkskiva
 • Ev. mjukfogning
 • Montering av ny blandare
Att tänka på vid val av bänkskiva:
 • Bänkskiva
 • Färgval
 • Kakeltjänsten
 • Tjocklek
 • Material
Att tänka på inför montering:
 • Behöver du hjälp med demontering av befintlig bänkskiva? 
Det här behöver du:
 • Bänkskiva
 • Lim
 • Silikon
 • Ritning
 • Skruv
 • Olja
Monteringpris från
2 200.00kr / st

Montering branddörr

I monteringstjänst ingår
 • Demontering av befintlig dörr, inkl. dörrkarm och dörrfoder
 • Montering av ny brandklassad dörr inkl. dörrkarm och dörrfoder
 • Justering av dörr
 • Montering av dörrhandtag
Att tänka på inför val av branddörr:
 • Hängning. En dörr kan vara vänster- eller högerhängd
 • Storlek på dörr inkl. karm mått i decimeter med karm
 • Väggtjocklek
 • Typ av dörrfoder
Att tänka på inför montering:
 • Nya dörren ska vara av samma storlek som den befintliga
Det här behöver du:
 • Branddörr
 • Karm
 • Karmskruv
 • Handtag
 • Foder
Montering branddörr
Monteringpris från
600.00kr / st
Montering diskho

Montering diskho

I vår monteringstjänst ingår:
 • Ev. demontering av befintlig diskho
 • Ursågning i bänkskiva
 • Montering av ny diskho
Att tänka på vid val av bänkskiva:
 • Storlek på bänkskåp
 • Passar befintligt vattenlås till den nya diskhon
Att tänka på inför montering:
 • Finns vattenavstängning
 • Behöver du hjälp med montering av köksblandare 
Det här behöver du:
 • Diskho
 • Vattenlås/avloppssats
 • Fästmaterial