Integritetspolicy

Välkommen tiIl Byggarbetsplatsen.se webbplats. Läs vår Integritespolicy nedan:

BYGGARBETSPLATSEN.se
INTEGRITETSPOLICY


Ibring Group webbplats ”byggarbetsplatsen.se” kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204)
Ibring Group hanterar sina användare på allvar. Vi har åtagit oss att skydda våra användares integritet och samtidigt tillhandahålla en personlig och värdefull tjänst. Denna sekretesspolicy förklarar hur information behandlas av Ibring Group webbplatser. Om du har några önskemål angående din personliga information eller några funderingar när det gäller dessa metoder kontakta vår kontaktperson via e-post: privacy.officer@ibringgroup.com.

Våra webbplatser innehåller länkar till tredje parts webbplatser som inte omfattas av denna integritetspolicy. Vi rekommenderar att du läser integritetspolicyn för sådana webbplatser som du besöker.

I enlighet med den svenska Datainspektionen, garanterar Ibring Group att din personliga information kommer inte att lämnas ut, säljas, hyras eller licensieras till någon extern organisation, om vi inte har informerat dig och fullt godkänt av dig. Ibring Group får använda dina personuppgifter för att anpassa de tjänster som erbjuds till dig och skicka information om produkter och tjänster som du kan finna av intresse.

Syfte

Ibring Group erbjuder ett utbud av online-tjänster och information tillgängliga från Ibring Group webbplatser. Ibring Group möjliggör användaren att kontakta partners som anges där.

Insamlad information

Personlig information samlas in av Ibring Group nedanstående företag på uppdrag av Ibring Group och dess enheter handel (inklusive Ibring Limited, Ibring Group och Ibring Media). Alla dessa Ibring företag är registrerade hos de brittiska information kommissionen som registeransvariga i enlighet med Data Protection Act 1998. Hänvisningar i denna integritetspolicy för att " Ibring Group ", "vi", "oss", "vår" eller liknande hänvisas till Ibring Group företag som driver den aktuella webbplatsen och hänvisningar till "Ibring Group webbplatser" hänvisa till någon av våra webbplatser som du har nås denna integritetspolicy.

Vi samlar in personlig information om dig (din "Data") genom:
- Användningen av utredning och registreringsformulär
- När du köper någon av våra produkter eller tjänster
- Tillhandahållande av dina uppgifter till oss på nätet antingen eller offline

De element i dina data som vi samlar in kan omfatta:
- Namn
- Verksamhet
- Företagets namn
- Företagets adress, telefon- och faxnummer
Företagets adress, telefon- och faxnummer
Hem adress och telefonnummer
Mobila telefonnummer
E-postadress
Betalning detaljer såsom kreditkortsinformation
Födelsedatum
- Marknadsundersökningar data som läsekrets mönster

Identifieringsuppgifter

Företag

Alla företag eller företag som lagligt registrerade kan ansöka om ett "Företagskonto", som ger företagets namn och adress, moms eller officiella registreringsnummer samt namn, adress, telefonnummer och e-postadress en huvudsaklig kontaktperson.

Om ansökan godkänns, kan den huvudsakliga kontaktpersonen lägga till ytterligare användarkonton för andra platser eller kontaktpersoner inom samma företag, genom att ge namn, adresser, telefonnummer och e-postadresser till dessa platser och personer.

Teknisk information

Data lagras i en databas som finns i datacentralen i Ibring Group och tillgång till dessa uppgifter skyddas av en mekanism för autentisering. Tillträde till tjänsten görs tillgänglig via Ibring Group webbservrar, som också finns i datacentralen, där ansökan är värd.

Programmet använder cookies som är som standard av applikationsservern för att hålla koll på HTTP sessioner användarnas webbläsare. Dessa cookies raderas när sessionen avslutas av användaren stänga webbläsarfönstret eller när en HTTP-session timeout inträffar. Cookies kan också användas för att hålla reda på om en viss användare (eller mer specifikt, webbläsaren från vilken användaren är inne på systemet) redan har besvarat en enkät, en enkät eller liknande. Ingen av dessa cookies innehåller någon personlig information.

Ingen personlig information finns i loggfiler i ansökan och att vi inte lagrar några personuppgifter utanför programmet.

Vem har tillgång till dina uppgifter och till vem lämnas de ut?

Information om de arbetssökandes CV finns tillgänglig för sökning och visning ändamål, till arbetsgivare registreras och kontrolleras av administratören agerar på uppdrag av den registeransvarige och att Ibring Group Service rådgivare som arbetar i Ibring Group organisationer, i synnerhet Ibring Group sysselsättningstjänster.

Tjänsten är helt gratis och det får inte användas för någon form av kommersiell reklam.

Information om registrerade arbetssökande eller arbetsgivare lämnas inte ut till någon utanför Ibring Group nätverk. De lagrade uppgifterna kommer inte att användas för att skicka ut någon form av information till registrerade användare såvida de inte uttryckligen har samtyckt till det, bortsett från meddelanden som direkt hänför sig till tjänsten, dess tillgänglighet och utveckling samt enkäter och liknande genomförs för utvärdering.

Innehåll

Ibring Group förbehåller sig rätten att redigera eller ta bort material på denna webbplats när som helst och av någon anledning, särskilt om material i strid med lag eller dessa villkor. Ibring Group förbehåller sig också rätten att publicera, redigera eller inte publicera något pressmeddelande eller annat material som tagits emot i valfritt format.

Materialet på denna webbplats har tagits fram i syfte att ge information om byggindustrin. Medan Ibring Group har använt skälig omsorg och skicklighet vid sammanställningen av innehållet på webbplatsen gör det inga garantier (uttryckligen eller underförstått) för riktigheten eller fullständigheten av någon information på webbplatsen eller publicerats av tredje parter som avses med en länk från platsen. Genom att använda denna webbplats godkänner du att, i den utsträckning som lagen tillåter, skall Ibring Group under inga omständigheter hållas ansvarigt för några som helst skador (inklusive särskilda, indirekta eller följdskador), även i en handling av avtal eller kränkning, som uppstår eller i samband med informationen på webbplatsen eller publicerats av tredje parter som avses med en länk från webbplatsen och prestanda eller icke-utförande av själva webbplatsen. Ibring Group garanterar inte att webbplatsen eller servern som denna webbplats är värd är fria från virus eller andra skadliga element.

Inlämning av innehåll

Genom att skicka innehåll till Ibring Group webbplatser representerar författare att innehållet är baserat på verkliga fakta och flitig forskning till det bästa av författarna kunskap. Författaren står att författaren är den enda författare och ägare av innehållet och ha full makt och myndighet att skicka sådant innehåll. Författaren står för att skicka sådant innehåll för publicering inte bryter mot eller överträder rättigheterna för någon tredje person eller part, inklusive men inte begränsat till, rättigheter i upphovsrätt, patent, varumärken, servicemärken, affärshemligheter eller andra immateriella rättigheter. Författaren representerar också och förstår att författare inte kommer att få någon form av ersättning från Ibring Group för innehållet författaren lägger fram. Författaren bidrag till Ibring Group över hela världen och evig rätt att elektroniskt publicera och distribuera innehållet i Ibring Group webbplatser och andra webbplatser på licens eller avtal med Ibring Group.

Användning och utlämnande av personuppgifter

Vi använder dina uppgifter för ändamål som kan omfatta:
- Erbjuda våra användare en personlig service
- Hantering av order, registreringar och förfrågningar
- Genomförande av marknadsundersökningar
- Kör tävlingar, utlottningar och kampanjer
- Förse dig med information om produkter och tjänster vi erbjuder 
  (om du accepterar att ta emot sådan information)
- Dela dina data med utomstående organisationer som erbjuder produkter eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig 
  (om du accepterar att ta emot sådan information)
- Kontakta dig om specifika rekrytering möjligheter om du registrerar sökkriterier information på vår rekrytering webbplatser

Om du vill få information om Ibring Group produkter eller tjänster eller från andra noggrant utvalda organisationer om produkter eller tjänster de erbjuder, vänligen ange dina önskemål med samtycke boxarna när förser oss med dina data.

Vi kan också lämna dina uppgifter till affärspartners och utomstående leverantörer vi anlitar för tjänster som innefattar bearbetning av data för vår räkning, rättsinnehavare till vår verksamhet eller i enlighet med en väl utförd dom eller annat sätt ska göra det genom lag. Vi förbehåller oss rätten att fullt ut samarbeta med alla brottsbekämpande myndigheter eller domstolsbeslut som kräver eller begär oss att avslöja identiteten eller andra detaljer användning av alla användare av våra sidor.

Vi använder också information i samlad form (så att ingen enskild användare identifieras med namn):
- Att bygga upp marknadsföringsprofiler
- Att underlätta strategisk utveckling
- Att hantera vår relation med annonsörer
- Att granska användningen av webbplatsen

Användning av cookies och andra spårningsverktyg

Vi använder cookies för att anpassa din användning av våra webbplatser. En cookie är en liten bit av information som skickas till din dators hårddisk av webbservern så att webbplatsen kan komma ihåg vem du är. Denna information kan inkludera information om din användning av våra webbplatser, information om din dator exempelvis datorns IP-adress och typ av webbläsare, demografiska data och om du kom till vår webbplats via en länk från tredje parts webbplats, URL länka sida. Om du är en registrerad användare eller abonnent detta kan inkludera ditt namn och e-postadress, som kan överföras till registerförare för registrerade användaren eller abonnenten verifiering.

Vi använder information från cookies för ändamål som kan inkludera:
- Identifiera återkommande användare, registranter och abonnenter och att låta dem presenteras med en personlig version av sajten
- Eliminerar behovet av återkommande användare för att skriva in sina inloggningsuppgifter
- Så att du kan röra sig lättare runt våra anläggningar
- Spåra din användning av våra webbplatser för att bättre utveckla våra områden i enlighet med dina krav
- Bygga upp en profil baserat på din webbläsningsmönster över våra webbplatser och tredje parts webbplatser, vilket gör att vi kan göra reklam illgängliga för dig som är mer relevanta för dina intressen

Du kan ta bort cookies från din hårddisk när som helst men detta kommer att innebära att alla inställningar som lagras användarnamn och lösenord måste återställas. Du kan ställa in din webbläsare så att den inte kommer att tillåta att cookies lagras på din dator. Detta kan minska funktionaliteten på webbplatsen, förhindra åtkomst till registrering / prenumeration för endast delar av webbplatsen och innebär att vissa funktioner eller innehåll inte kommer att vara tillgängliga för dig.

Upphovsrätt

Den här webbplatsen skyddas av upphovsrätt, och allt innehåll på webbplatsen tillhör Ibring Group. Du kan återanvända en del av Ibring Group Webbplatsinnehåll, förutsatt att; a) du anger källan i denna kopia och skapar en hyperlänk till http://www.byggarbetsplatsen.se, och b) du tar inte betalt för detta innehåll, och; c) du inte ändrar eller redigerar detta innehåll.

Lösenord

Vissa tjänster på Ibring Group webbplatsen kan kräva användning av ett användarnamn och lösenord. Du är fullt ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt användarnamn och lösenord som tilldelas vid registreringen. Snälla, kom ihåg att du är fullt ansvarig för alla aktiviteter som utförs under ditt användarnamn och lösenord. Ibring Group kan inte hållas ansvariga för eventuella missbruk av ditt lösenord.

Begränsning av tillgång och uppsägning

Ibring Group webbplats förbehåller sig rätten att stänga av, begränsa eller avsluta din åtkomsten till Ibring Group webbplats utan anledning. Registrerade användare som inte har varit online med Ibring Group webbplats för en period som överstiger tolv månader kan avaktiveras och deras konto tas bort. I så fall kommer alla deras personuppgifter raderas.

Ändringar

Ibring Group webbplatsens sekretesspolicy kan ändras från tid till annan. I ett sådant fall kommer Ibring Group webbplatsen inlägg förändringar på rad, så du uppmanas att kontrollera dessa villkor regelbundet.

Ibring Group webbplatsen kan också utöka dessa användarvillkor för att inkludera andra förhållanden som är specifika för nya tjänster eller produkter att det kan erbjuda. Ibring Group förbehåller sig rätten att skicka dig information om dessa tilläggstjänster via e-post.

Säkerhets policy

Ibring Group har lämpliga åtgärder för att säkerställa att våra användares data är skyddad mot obehörig åtkomst eller användning, ändring, olaglig eller oavsiktlig förstörelse och förlust. Användare kan komma att överföras utanför Ibring Group till registerförare som fullgörande plats kommer att agera enbart på våra instruktioner för att tillhandahålla de tjänster som krävs.

Överföring av data

Internet är en global miljö. Användare använder internet för att samla in och behandla personuppgifter nödvändigtvis innefattar överföring av uppgifter på internationell basis. Därför genom att bläddra i Ibring Group webbplatser och kommunicera elektroniskt med oss ​​är du medveten om och accepterar att vår behandling av personuppgifter på detta sätt. Genom att godkänna vår överföring av dina datauppgifter till utomstående organisationer så att man kan skicka dig information om produkter och tjänster som erbjuds (enligt ovan) anses du ge ditt samtycke till överföring av dina data till organisationer som är baserade utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Tvister

Eventuella tvister i samband med användarvillkoren kommer att regleras av och tolkas enligt lagarna i England i engelska domstolar.

Ändringar i denna policy

Denna policy gäller från 1 januari 2014. Från tid till annan kan vi göra ändringar i denna policy för integritetsskydd för att spegla eventuella ändringar i vår integritetspolicy i enlighet med förändringar i lagstiftning, gällande praxis eller förbättringar av webbsida.