Användarvillkor

Välkommen till Byggarbetsplatsen.se webbplats. Läs om våra Användarvillkor nedan:

BYGGARBETSPLATSEN.se
ANVÄNDARVILLKOR


Genom att besöka denna webbplats samtycker du till följande användarvillkor. ("Villkoren") reglerar din användning av Byggarbetsplatsen.se webbsida och tjänster, inklusive offline komponenter (tillsammans " Byggarbetsplatsen.se webbsidans tjänster" eller "tjänsten") Byggarbetsplatsen.se webbsida inte är tillgänglig för användare SOM INTE ACCEPTERAR dessa villkor. Om du INTE accepterar dessa villkor, måste du avsluta din användning av tjänsten omedelbart.

Genom att öppna ett konto hos Ibring Media webbplats ”Byggarbetsplatsen.se” godkänner du att vara bunden av de villkor som anges nedan ("Allmänna Användarvillkor"). Dessa Allmänna Användarvillkor kan uppdateras av Ibring Media koncernens webbsida ”Byggarbetsplatsen.se” från tid till annan. Läs dessa Allmänna Användarvillkor varje gång du besöker Byggarbetsplatsen.se webbsida. Genom din inloggning och / eller användning av en Byggarbetsplatsen.se webbsida visar du ditt godkännande till dessa Allmänna Användarvillkor.

1. Inledning

1,1 Ibring Media Limited. (Organisationsnummer 06498536) ("Ibring Group") bedriver annonseringsverksamhet på internet och som ger företagen möjlighet att undersöka inköpsförutsättningarna ("Användare") att få tillgång till annonser ("Annons") publicerade av grossist- och leverantörsföretag och tillverkare ("Annonsörer" eller "Annonsör") och att söka produkter och tjänster som anges i dessa annonser.

1,2 Ibring Group Webbplatsen ansvarar endast för annonser som beskrivs i dessa villkor. Annonsören är ansvarig för innehållet i sina annonser, och är skyldig att iaktta gällande lagar, regler i annonser samt att annonser inte inskränker annans rättigheter.

1,3 Användare skall inte (I) kopiera, reproducera, reproducera, sälja, överföra, överlåta, distribuera eller på annat sätt kommersiellt exploatera eller göra tillgänglig för någon tredje part Byggarbetsplatsen.se webbsida eller annonser eller annat innehåll som publiceras på webbplatsen i sin helhet eller delvis i något sätt, (II) skapa härledda bearbetningar baserat på Byggarbetsplatsen.se webbsida, (III) skapa Internet länkar till Byggarbetsplatsen.se webbsida eller spegla någon del av tjänsten på någon annan server eller trådlös eller Internet-baserad enhet, eller (IV) dekonstruera eller komma åt Byggarbetsplatsen.se webbsida i syfte att (a) skapa en konkurrenskraftig produkt eller tjänst, (b) skapa en produkt med liknande idéer, egenskaper, funktioner eller grafik av Byggarbetsplatsen.se webbsida, eller (c) kopiera alla idéer, egenskaper, funktioner eller grafik av Byggarbetsplatsen.se webbsida.

1.4 Du får använda Byggarbetsplatsen.se webbsida bara för din seriösa undersökning av eller sökning av produkter och tjänster och får inte: (I) sammanställa eller distribuera material i strid med gällande lag, (II) skicka eller lagra kränkande, obscent, hotande, ärekränkande eller på annat sätt olagligt eller kränkande material, (III) skicka eller lagra material som innehåller virus, maskar, trojanska hästar eller andra skadliga datakod, filer, skript, agenter eller program, (IV) störa eller avbryta integriteten eller utförandet av Byggarbetsplatsen.se webbsida eller de data som finns där, eller (V) försöka få obehörig åtkomst till Byggarbetsplatsen.se webbsida eller dess relaterade system eller nätverk.

2. Konto

2,1 I enlighet med villkoren i detta avtal, beviljar Byggarbetsplatsen.se dig en icke-överlåtbar, icke-underlicensierbar, royalty-fri och icke-exklusiv licens att visa på din webbplats, rubrik, länk och kopia som du specifikt väljer att ta emot från Byggarbetsplatsen.se webbsida.

2,2 Hela äganderätten och immateriella rättigheter till och för Byggarbetsplatsen.se webbsida förblir Ibring Group koncernen egendom.

2,3 Ingenting i dessa allmänna konto- och användarvillkor ger dig rätten att använda Byggarbetsplatsen.se varumärke på din webbplats eller någon annanstans.

3. Användning av Ibring Group webbplats innehåll

3,1 Du får inte direkt eller indirekt ta betalt av användare specifikt för åtkomst till Ibring Group webbplats innehåll eller på annat sätt kommersialisera sådant innehåll, eller försöka sälja sådant innehåll på något sätt.

3,2 Du får inte direkt eller indirekt ändra, redigera, lägga till eller ta fram sammanfattningar av Ibring Group webbplats innehåll eller innehållet på Ibring Group webbplats.

3,3 Du får inte direkt eller indirekt föreslå godkännande eller godkännas av Ibring Group av din webbplats eller icke- Ibring Group webbplats enhet, produkt eller innehåll eller eventuella synpunkter på din sajt eller tjänst.

3,4 Du bekräftar att Ibring Group webbplats har absolut redaktionell kontroll över alla Ibring Group webbplats innehåll och du accepterar att Ibring Group webbplats är redaktionellt oberoende och att den redaktionella integritet Ibring Group webbplatsens innehåll är ensam ansvarig för Ibring Group webbplats.

3,5 Om du skulle få några frågor som rör Ibring Group  eller Ibring Group webbplats innehåll bör du omgående hänvisa sådana undersökningar till www.ibringgroup.com.

4. Användning av webbplatsen av användare

4,1 Ibring Group webbplats skall tillåta användare att använda webbplatsen för att söka efter annonser genom att ange specifika sökords information.

Ibring Group webbplatsen ska använda rimliga ansträngningar för att matcha sökords information mot relevanta annonser som publicerats av annonsörer.

4,2 Ibring Group webbplatsen kommer att generera en resultatlista över relevanta annonser för användare. Listan kommer att visas i relevant ordning med sökords information och användare ska kunna se detaljerade annonser från den här listan.

4,3 Registrerade användare ska kunna kontakta annonsören eller andra personer eller adresser som angivits i någon visad annons och skall ha möjlighet att bifoga dokument som produktförteckning och bilaga. Sådana kontakter skall underlättas genom kontakt online, via e-post eller andra metoder som kan från tid till annan göras tillgängliga genom Ibring Group webbplats. Ibring Group är inte ansvariga för och är inte skyldig att övervaka eller utöva någon kontroll över innehållet i sådana kontakter med annonsörer.

4,4 Ibring Group förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande, att vägra åtkomst till webbplatsen och / eller söktjänster och / eller de metoder kontakt med någon person eller grupp personer på grund inklusive men begränsat till olämplig eller överdriven användning eller missbruk av de tjänster eller medföra olägenheter för annonsörer, sådana skäl skall bedömas av Ibring Group webbplats efter eget gottfinnande.

5. Tillgänglighet för webbplats

5,1 Ibring Group garanterar inte åtkomsten till webbplatsen eller tillhörande tjänster är tillgänglig 100% av tiden. Ibring Group ska använda rimliga ansträngningar för att upprätthålla åtkomsten till webbplatsen i allmänhet.

5, Ibring Group representerar att det kommer att tillhandahålla Ibring Group webbplats på ett sätt som överensstämmer med allmänna branschstandarder som rimligen gäller för tillhandahållande därav och att Ibring Group webbplats i allt väsentligt fungerar i enlighet med Ibring Group webbplats online hjälpdokumentation vid normal användning och omständigheter.

5,3 Användaren accepterar att webbplatsen eller tillhörande tjänster kan vara otillgängliga ibland på grund inklusive men inte begränsat till tekniskt underhåll och att Ibring Group webbplats kan vara föremål för begränsningar, förseningar och andra problem förenade med användningen av Internet och elektronisk kommunikation, att tjänsternas kvalitet t.ex. är beroende, och påverkas, av nätens kvalitet, Internetleverantörer och tredje mans server- och dataprestanda. Ibring Group webbplats kan inte utesluta att störningar, avbrott, förseningar, planerade driftsstopp för underhåll, haverier avseende online-tjänsterna eller andra problem som kan förekomma och/eller uppstå i driften och därmed i tjänsterna. Ibring Group ansvarar inte för eventuella förseningar, fel leverans, eller andra skador till följd av sådana problem.

6. Ibring Group ansvar

6,1 Ibring Group skall:

6.1.1 tillhandahålla de tjänster som omfattas av dessa villkor med skälig omsorg och skicklighet;

6.1.2 Tillåta användare att registrera sig, söka efter annonser, och kontakta annonsörer i enlighet med punkt 5, och upprätthålla åtkomsten till webbplatsen i enlighet med paragraf 5.

6.1.3 underhålla och använda din personliga information i enlighet med Byggarbetsplatsen.se integritetspolicy, som utgör en del av dessa villkor.

6.1.4 säkerställa effektiviteten av tjänsten för annonsörer och användare genom att, efter eget gottfinnande, avbryta eller ta bort åtkomst till tjänsten från någon användare som misstänks agera på ett sätt som strider mot de intressen som Ibring Group, inklusive men inte begränsat till olägenhets tillämpar.

7. Dina rättigheter och skyldigheter

7,1 Användare skall använda tjänsten endast för personligt bruk och i enlighet med dessa villkor. Användaren har aldrig rätt till någon kompensation till följd av fel eller brister i tjänsterna och inte heller på någon annan grund med anledning av användning av tjänsterna.

7.2 Du kan surfa på webbplatsen med hjälp av en kompatibel webbläsare. Ibring Group webbplats kan från tid till annan ge vägledning om förenligheten mellan olika webbläsare, men det är och förblir ditt ansvar att använda och konfigurera din webbläsare för att surfa på webbplatsen effektivt. Du ansvarar för att tillhandahålla och underhålla din egen bredbandsanslutning till Internet (er) och datornätverk och den utrustning som krävs för att tillgång till webbplatsen.

7,3 Tillstånd att surfa på webbplatsen inkluderar tillåtelse att göra övergående eller cachade kopior av delar av webbplatsen i den mån detta sker i normala använda din webbläsare och att dessa kopior endast används för att underlätta nuvarande eller kommande tillgång till webbplatsen genom att dig, och skriva ut en kopia av varje sida på webbplatsen eller e-post en del av sidan till en annan person i den utsträckning som tillåts på webbplatsen, för din egen personliga syften, såvida du inte gör några av de saker som anges nedan under 1,3 eller 1,4.

7,4 Du är ansvarig för all aktivitet som sker under ditt konto och skall följa alla tillämpliga lagar i samband med din användning av Ibring Group webbplats. Du skall: (I) underrätta Ibring Group direkt av någon obehörig användning av något lösenord eller konto eller andra kända eller misstänkta brott mot säkerheten, (II) rapportera till Ibring Group omedelbart och vidta rimliga åtgärder för att omedelbart stoppa all kopiering eller distribution av innehåll som är känd eller misstänkt av dig eller dina användare att bryta mot gällande lagar eller förordningar, och (III) inte ger falsk identitets information för att få tillgång till eller använda Ibring Group webbplats.

7,5 Förutom i den utsträckning som uttryckligen anges i dessa villkor, får du inte göra några kopior av någon del av webbplatsen, du kan inte ta bort eller ändra någonting på webbplatsen förutom dina registrerade uppgifter eller ta upp eller skapa länkar till eller från webbplats, du är inte tillåten att kopiera eller använda något material från webbplatsen i kommersiellt syfte, du är inte tillåten att ta bort eller ändra någon upphovsrätt, varumärke eller annan immateriell rättighets meddelanden som finns i det ursprungliga material eller av material kopieras eller skrivas ut från webbplatsen.

7,6 Du får endast använda webbplatsen och allt tillgängligt från webbplatsen för lagliga syften, och du måste följa alla gällande lagar, författningar och föreskrifter. Du får inte använda tjänsten för att:

(a) sända, posta, överföra eller på annat sätt överföra information eller bilder som är obscena eller pornografiska, hotfulla, rasistiska, stötande, kränkande eller på annat sätt olagligt;

(b) skicka eller ladda upp filer som innehåller programvara eller annat material som strider mot immateriella rättigheter eller sekretessbrott;

(c) trakassera, förfölja, hota eller på annat sätt kränka andras rättigheter eller skada eller hota att skada minderåriga,

(d) uppträda som någon annan eller på annat sätt förvränga din identitet eller status;

(e) hacka in på webbplatsen eller andra datorsystem, använda överdrivna resurser, sprida virus eller vidarebefordra kedjebrev, undersökningar, tävlingar, pyramidspel eller på annat sätt delta i andra aktiviteter som skäligen kan förväntas hindra andra användare från att använda och njuta av webbplatsen eller någon annan webbplats eller skada eller förstöra Ibring Group rykte eller någon tredje part;

(f) ansöker om positioner som du inte har lämplig juridisk dokumentation, inklusive medborgarskap och / eller arbetstillstånd

7,7 Ibring Group accepterar ingen skyldighet att övervaka användningen av webbplatsen. Förbehåller sig dock Ibring Group rätten att avslöja information som krävs enligt lag och / eller att ta bort, vägra att publicera eller att redigera information eller material, att blockera din tillgång och att vidta andra åtgärder som kan vara skäligen nödvändig för att förhindra brott mot dessa villkor eller brott mot tillämplig lag eller förordning. Ibring Group kommer också att enligt eget gottfinnande samarbeta fullt ut med polisen och andra berörda myndigheter när det gäller undersökningar av misstänkt olaglig aktivitet eller kränkning av nätverkssäkerhet.

7,8 Du samtycker till att i händelse av att Ibring Group omorganiseras eller säljs till en tredje part att någon personlig information Ibring Group innehar om dig kan överföras till den omorganiserade enheten eller tredje part.

7,9 För registrering och användning av webbplatsen så kommer användarnamnet att vara den e-postadress du anger. Under registreringen kommer du att skapa ett konfidentiellt lösenord som ska användas när du använder tjänsterna. Du måste hålla ditt lösenord hemligt hela tiden, och får inte lämna ut den till någon annan eller tillåta någon annan att använda den. Brott mot någon av dessa villkor av vem som helst som du har avslöjat lösenordet ska behandlas som om brottet hade begåtts av dig, och kommer inte att befria dig från dina skyldigheter enligt dessa villkor.

(a) I händelse av fel eller fel i driften av ett lösenord som du skall erhålla använd lösenord och omedelbart lämna webbplatsen och anmäla till Ibring Group webbplats av sådana fel eller misstag. Ibring Group förbehåller sig rätten att ändra, eller att be dig att ändra, ditt lösenord när som helst efter eget gottfinnande.

(b) Du garanterar att du har rätt att få e-post till den e-postadress du anger. Du bör notera att många företag förbjuder sina anställda att använda företagets e-post för privat bruk och vi uppmuntrar dig att öppna ett privat konto och använda ett externt datanät att besöka webbplatsen.

(c) Du accepterar att meddela Ibring Group snabbt genom att använda kundsupport på webbplatsen för eventuella ändringar av din registreringsinformation.

8. Innehåll i annonser och kontakter annonsör

8,1 varje annonsör har ensamt ansvar för riktigheten, kvalitet, integritet, laglighet, tillförlitlighet och lämpligheten av allt innehåll på annonser och andra uppgifter från annonsören.

8,2 varje annonsör visar till Ibring Group att företagets annonser; (a) skall inte innehålla något som är vilseledande, ärekränkande, obscent, oanständigt eller på annat sätt olagligt enligt gällande lagar, lag, förordning eller föreskrift, inklusive lagen i Storbritannien och i varje land där annonsen är målinriktad och inklusive alla lagar som rör anställning eller diskriminering, (b) skall uppfylla alla gällande reklam och andra förordningar, regler och uppförandekoder om lag eller självreglerande och enligt Brittiska lagregler för reklam och marknadsföring och ITC lagregler för reklam normer och praxis,[British Codes of Advertising and Sales Promotion and the ITC Code of Advertising Standards and Practice] (eller ersättningsregler för någon av dem). (c) får inte innehålla något, inklusive annonsörens logotyp eller varumärke, och andra logotyper eller varumärken som kränker immateriella rättigheter eller liknande rättigheter för någon person, (d) får inte innehålla något som sannolikt kommer att skada anseendet för Ibring Group, (e) skall följa de skriftliga riktlinjer och riktlinjer gällande Ibring Group meddelas annonsören från tid till annan, (f) får inte innehålla något virus, och (g) skall endast annonsera riktiga positioner i riktiga företag.

9. Immateriella rättigheter

9,1 alla immateriella rättigheter till webbsajten, inklusive text, grafik och mjukvara skall tillhöra Ibring Group. Ibring Group skall äga alla rättigheter och intressen, inklusive alla immateriella rättigheter, i och för Ibring Group, inklusive men ej begränsat till system, processer, teknik, navigering, logotyper och varumärken, grafik text och annat innehåll än vad som anges i punkt 7.2. Ibring Group skall äga alla förslag, idéer, förbättringsförslag, feedback, rekommendationer eller annan information som du eller någon annan part tillhandahåller Ibring Group om Ibring Group webbplats. Dessa villkor är inte en försäljning och förmedlar dig ingen äganderätt i eller med anknytning till Ibring Group webbplats. Namnet Byggarbetsplatsen namn och logotyp och produktnamn är förknippade med Byggarbetsplatsen.se webbsida är varumärken som tillhör Ibring Group eller tredje part, och inga rättigheter eller licens beviljas att använda dem.

9,2 alla immateriella rättigheter i innehållet i annonsörs annonser, annat än annons mallen, skall tillhöra annonsören.

10. Garantier och ansvar

10,1 Du garanterar Ibring Group webbplats att:

(a) du har till fullo uppfyllt, och skall fortsätta att fullt ut följa alla tillämpliga lagar och förordningar;

(b) webbplatsen får inte innehålla material som är ärekränkande, nedsättande, pornografiskt, obscent eller vilket innebär att Ibring Group webbplats försätts i vanrykte, eller som bryter mot någon tredje parts immateriella rättigheter.

10,2 Ibring Group webbplats görs tillgänglig av Ibring Group webbplats i "befintligt skick" och "efter tillgänglighet" och Ibring Group webbplats ger ingen garanti av något slag i förhållande till Ibring Group webbplats, Ibring Group webbplats innehåll, eller innehållet på Ibring Group webbplats. Ibring Group webbplats frånsäger sig alla underförstådda garantier, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett särskilt ändamål, icke-intrång, kompatibilitet och noggrannhet avseende Ibring Group webbplats innehåll, Ibring Group webbplats och innehållet på dessa.

10,3 SÅ LÅNGT SOM LAGEN TILLÅTER IBRING GROUP WEBBPLATS UTESLUTER ALLA ANSVARSTAGANDEN FÖR FÖRLUST ELLER SKADA PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED DETTA AVTAL, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL NÅGOT ANSVAR SOM UPPSTÅR I SAMBAND TILL IBRING GROUP WEBBPLATS, IBRING GROUP WEBBPLATS INNEHÅLL ELLER INNEHÅLLET PÅ IBRING GROUP WEBBPLATS, VIRUS ELLER ANDRA FÖRORENINGAR ELLER NÅGON OTILLGÄNGLIGHET AV IBRING GROUP WEBBPLATSENS INNEHÅLL.

10,4 Varje bestämmelse i denna punkt 3 fungerar separat i sig och har företräde oberoende av de andra.

10,5 Ibring Group och dess dotterbolag, chefer, anställda och agenter gör inga utfästelser, garantier eller garanterar tillförlitlighet, aktualitet, kvalitet, lämplighet, tillgänglighet, riktighet eller fullständighet av Ibring Group webbplats eller något innehåll. Ibring Group och dess dotterbolag, tjänstemän, direktörer, anställda och agenter representerar eller garanterar att

(a) användning av Ibring Group webbplats kommer att vara säker, snabb, tidsenlig, utan avbrott eller att använda felfritt i kombination med annan hårdvara, mjukvara, system eller data,

(b) Ibring Group kommer att uppfylla dina krav eller förväntningar,

(c) lagrade data kommer att vara korrekta eller tillförlitliga,

(d) Ibring Group eller de servrar som gör Ibring Group webbplats tillgänglig är fria från virus eller andra skadliga komponenter. Ibring Group tillhandahålls dig helt på "befintligt skick". Alla villkor, utfästelser och garantier, både uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, inklusive, utan begränsning, underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, eller icke-intrång i tredje parts rättigheter, kallas härmed avstås till den högsta tillåtna omfattningen enligt gällande lag och med förbehåll för punkt 10,6

10,6 förbehåll för punkt 10,5, har Ibring Group ingen kontroll över och gör inga utfästelser eller garantier i fråga om någon användare av webbplatsen inklusive alla annonsörer, oavsett om kompetens, erfarenhet, identitet eller andra faktorer, eller till de prestanda eller lämplighet Annons Sökords Information och algoritmer som används i webbplatsen.

10,7 förbehåll för klausul10.6 Ibring Group kommer inte att vara ansvariga (oavsett om sådant ansvar uppstår på grund av försumlighet, kontraktsbrott, vilseledande eller av annan orsak) för förlust av vinst eller inkomst, förlust av affärsmöjlighet eller annan skada för företag, förlust av ledningen eller annan personal tid, förlust av data eller programvara, särskild, exemplarisk, straff, skador eller följdskador av något slag, eller någon förlust eller skada som orsakats av något utanför Ibring Group rimliga kontroll.

10,8 Enligt punkt 10,5, 10,6, 10,7 och 10,8, vare sig i kontrakt, kränkning eller på annat sätt Ibring Group´s ansvar gentemot dig är begränsat till det belopp du betalat för ditt abonnemang under de senaste 12 månaderna

10,9 Ansvar av endera parten för dödsfall eller personskada till följd av dess försummelse eller dess anställda eller uppdragstagare, för brott mot något villkor (uttryckligen eller underförstått) för att rubricera eller tysta användning eller åtnjutande, för bedrägligt beteende, enligt någon uttrycklig ersättning som i dessa villkor, samt för brott mot tystnadsplikten är inte uteslutet eller begränsat, även om något annat villkor i dessa villkor annars skulle föreslå att detta kan vara fallet.

11. Ersättning

11.1 Du accepterar härmed att gottgöra, hålla skadeslös och försvara Ibring Group webbplats mot samtliga skador, kostnader och utgifter, inklusive rimliga juridiska kostnader och tvister, som uppstår ur eller som en följd av brott mot Allmänna Användarvillkor eller på annat sätt i samband med din användning av Ibring Group webbplats.

12. Uppsägning

12.1 Du kan säga upp detta Avtal och användarkonto som beviljats. Uppsägning skall vara Ibring Group webbplats tillhanda 60 dagar före utgången av avtalsperioden.

12.2 Ibring Group webbplats kan begränsa, upphäva eller avsluta Ibring Group webbplats, detta avtal, tillstånd som beviljats ​​häri eller din åtkomst till Ibring Group webbplatsen när som helst utan ansvar. Du samtycker till att förstöra alla kopior av Ibring Group webbplats (inklusive Ibring Group webbplats innehåll) vid mottagandet av uppsägning från Ibring Group webbplats.

12,3 Punkterna 3, 4 och 6 skall överleva uppsägning av detta avtal.

13. Avstängning av åtkomsten till Ibring Group webbplatsen

Ibring Group får avbryta åtkomsten till Ibring Group webbplatsen och / eller till alla webbplatser för alla användare bryter mot användarvillkoren och mer allmänt alla lagstiftning och / eller reglering som kan vara tillämpliga. Sådant uppskov får inte inbegripa ansvar Ibring Group, utan att det påverkar andra rättigheter att vidta rättsliga åtgärder, och skall anmälas via e-post. I sådant fall skall Ibring Group göra INGEN ÅTERBETALNING, antingen helt eller delvis, om användaren har prenumererat på en tillfälligt erbjudande och / eller valt ut en betalande abonnemangsform.

14. Allmänt

14,1 Ingendera parten får överlåta, laddning, underlicensiera eller på annat sätt hantera sina rättigheter eller skyldigheter i detta avtal helt eller delvis till någon tredje part.

14,2 Detta avtal ersätter alla tidigare avtal, arrangemang och överenskommelser mellan parterna om dess innehåll. Var och en av parterna har medgett att den inte har åberopat något uttalande från den andra i samband med att ingå detta avtal.

14,3 fel eller förseningar av någondera parten att utöva sina rättigheter enligt någon bestämmelse i detta avtal inte skall tolkas som ett avstående från sådana rättigheter som helst nu eller i framtiden.

14,4 Detta avtal skall regleras av, tolkas och genomföras i enlighet med engelsk lag och engelska domstolarna skall ha exklusiv behörighet att avgöra anspråk eller tvister som kan uppstå ur eller i samband med detta avtal.

14,5 Ibring Group kan överlåta dessa Villkor till någon efterträdare Ibring Group om en sådan efterträdare uppstår på grund av ombyggnad, sammanslagning eller överföring av något engagemang eller företag eller något av dess intressebolag. För dessa Villkor, vilka två personer ska behandlas som "tillhörande" om man är en juridisk person som de andra direkt eller indirekt har kontroll över eller om båda är juridiska personer direkt eller indirekt kontrolleras av samma person eller grupp av personer. För detta ändamål en person eller grupp av personer som kan direkt eller indirekt kontroll eller väsentligt påverka den politik som en juridisk person, men utan att ha ett bestämmande inflytande i den juridiska personen, kan anses ha kontroll över den. Villkoren "associerad" och "associerat bolag" ska tolkas i enlighet därmed.

14,6 Alla meddelanden, avtal och tillstånd enligt dessa villkor skall vara skriftlig och ska skickas till mottagarens adress som anges i dessa villkor eller på det relevanta meddelande formuläret. Ibring Group får lämna meddelande via e-post till din e-postadress som angivits på byggarbetsplatsen.se kontoinformation, eller genom skriftligt meddelande som skickas via Ibring Group webbplats till den adress du registrerat i byggarbetsplatsen.se kontoinformation. Sådant meddelande skall du anses ha fått efter utgången av 48 timmar efter att det skickats.  Meddelanden som skickats via e-post skall du anses ha fått efter utgången av12 timmar efter att det skickats.

14,7 Om någon bestämmelse i dessa villkor framhålls av någon anledning vara ineffektiva eller icke verkställbar, skall detta inte påverka giltigheten eller verkställbarheten av någon annan bestämmelse i dessa Villkor eller dessa villkor i sin helhet.

14,8 Force Majeure

14,9 Dessa villkor skall regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i England och under förutsättning att behörigheten för High Court of Justice i England.

14,10 Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och Ibring Group i förhållande till användningen av Ibring Group webbplats och ersätter alla tidigare förhandlingar, diskussioner eller avtal, vare sig skriftliga eller muntliga, mellan parterna rörande Ibring Group webbplats.

15. Ändringar av dessa villkor

Dessa villkor gäller från 1 januari 2014. Från tid till annan kan vi göra ändringar i dessa Användarvillkor för att spegla ändringar i våra villkor i enlighet med förändringar i lagstiftning, gällande praxis eller förbättringar på webbplats.